Home

Alles van het leven komt me toe met gemak, vreugde en glorie ™

 


Welkom bij INrGY

 

Bij INrGY werkt Aglaia Fatima van Oord met tools en lichaamsprocessen van Access Consciousness, van grondlegger Gary Douglas. Het zijn praktische technieken en processen die psychische ongemakken helpen te verlichten. Het is niet alleen een ding dat je doet, het is een levensstijl die je kan leven. Bij INrGY kun je terecht voor innerlijk werk: (telefonische) sessies en workshops. Hou daarvoor de agenda in de gaten!

 

 

 


“Access Consciousness nodigt je uit naar expressie van zijn. Het nodigt je uit om jezelf te gaan erkennen als het oneindige wezen dat je werkelijk bent, en om een leven te genereren voorbijgaand aan de jij die je denkt te zijn. 
Een oneindig wezen functioneert vanuit oneindig waarnemen, weten, zijn en ontvangen. Als we vanuit eindigheid functioneren, kiezen we ervoor om weinig keuze en beperkte mogelijkheden te hebben.
 Bewustzijn bevat alles zonder oordeel, het is de mogelijkheid continu te ontwaken in en naar meer mogelijkheden, meer keuze en meer leven.

Dualiteit scheidt en etiketteert alles en iedereen en herkent de eenheid en de samenhang van alles wat er is niet. Het weerhoudt ons ervan de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn, zodat we niet kunnen veranderen wat we echt zouden willen veranderen. We blijven dan functioneren vanuit het trauma en drama, verslagenheid, intriges van deze werkelijkheid. Onze hang aan polariteit is een sterke gewenning die we hebben.

Dingen zien zoals ze werkelijk zijn
Wanneer je functioneert vanuit toelating laat je toe iets er te zijn zonder oordeel. Het is dan een interessant standpunt of gezichtspunt. Dit geldt voor elke visie, denkwijze, gevoel, emotie, overtuiging, oordeel, conclusie of overweging. Een eindig wezen is geneigd om te functioneren vanuit gedachten, gevoelens en emoties. Access Consciousness gaat over de bevrijding van de polariteit.”  -™ Access Consciousness.